Bronkhorst HIGH PRESSURE / High ΔP

Určeno do prostředí s nebezpečím výbuchu - Ex

Hmotnostné prietokomery alebo regulátory prietoku pre vysoké (diferenčné) tlaky

Bronkhorst špecialista

Michal Janoško | +421 907 742 744 | mjanosko@dex.sk

Pre aplikácie vyžadujúce vysoké (diferenčné) tlaky spoločnosť Bronkhorst vyvinula špeciálnu sériu hmotnostných prietokomerov alebo regulátorov EL-FLOW® a IN-FLOW. Patentované regulačné ventily s tlakovou odolnosťou PN400/PN700 môžu byť integrované priamo v tele prístroja alebo inštalované mimo tela prístroja.

V závislosti od modelu je možné merať/regulovať rozsahy v rozpätí:

Prietokomery: od 0,2…10 mln/min do 10…500 m3n/h
Regulátory prietoku: od 0,2…10 mln/min do 2…100 ln/min

Digitálne = Štandardné

Všetky modely IN-FLOW Select série sú vybavené digitálnou PC-doskou, obsahujúcou auto-diagnostiku, alarm, počítadlo, digitálnu komunikáciu (RS232) a diaľkové nastavenia regulácie. Tieto digitálne prístroje ponúkajú výbornú flexibilitu pomocou „Multibus“ konceptu, vďaka ktorému môžu mať rozhrania DeviceNet ™, PROFIBUS DP, Modbus, EtherNet/IP, Modbus TCP/IP, POWERLINK, CANopen, PROFINET  alebo FLOW-BUS protokol.

Hlavné vlastnosti:

 • vysoká presnosť (štandardne ± 0,5% z odčítania plus ± 0,1% z plného rozsahu)
 • Tlaková odolnosť 200, 400 alebo 700 bar
 • analógové I / O-signály, RS232-pripojenie; voliteľné zbernicové rozhranie
 • Odolné krytnie IP65
 • Pre sériu IN-FLOW: Súlad s bezpečnostnými predpismi IEC 61010-1
 • Voliteľná možnosť pre použitie v ATEX Zóna 2
 • Kompaktná modulárna konštrukcia
 • Bez pohyblivých častí

Použitie

 • monitorovanie prietoku plynov v potravinárskom, chemickom a petrochemickom priemysle
 • meranie spotreby plynu v distribučných sústavách na interné účely
 • detekcia úniku plynu
 • vodíkové aplikácie
 • dávkovanie do reaktorov a autokláv

Hmotnostný prietokomer (MFM)

PN200 PN400 PN700 Rozsahy prietoku (pre vzduch)
EL-FLOW F-120M
IN-FLOW F-120MI
EL-FLOW F-130M
IN-FLOW F-130MI
min. 0,2 … 10 mln/min
max. 0,3 … 15 mln/min
EL-FLOW F-121M
IN-FLOW F-121MI
EL-FLOW F-131M
IN-FLOW F-131MI
min. 0,3 … 15 mln/min
max. 0,4 … 20 ln/min
IN -FLOW F-141MI min. 0,3 … 15 mln/min
max. 2 … 100 ln/min
EL-FLOW F-122M
IN-FLOW F-122MI
EL-FLOW F-132M
IN-FLOW F-132MI
min. 0,2 … 10 ln/min
max. 6 … 250 ln/min
IN -FLOW F-142MI min. 2 … 100 ln/min
max. 6 … 250 ln/min
EL-FLOW F-123M
IN-FLOW F-123MI
EL-FLOW F-133M
IN-FLOW F-133MI
IN -FLOW F-143MI min. 5 … 250 ln/min
max. 25 … 1250 ln/min
IN-FLOW F-126AI IN-FLOW F-136AI min. 0,3 … 15 m3n/h
max. 4 … 200 m3n/h
IN-FLOW F-126BI IN-FLOW F-136BI min. 4 … 200 m3n/h
max. 10 … 500 m3n/h

Vysokotlaké prietokomery ( Série F-12x / F-13x / F-14x) do 100 100 ln/min môžu byť spriahnuté s regulačnými ventilmi ( Série F-021 / F-033 / F-043 ) pre vytvorenie kompaktného regulačného celku. Alternatívne môžu byť tieto modely dodané so vstavaným regulačným ventilom:

Regulátor hmotnostného prietoku (MFC)

PN200 Rozsahy prietoku (pre vzduch)
EL-FLOW F-220M min. 0,2 … 10 mln/min
max. 0,3 … 15 mln/min
EL-FLOW F-221M
IN-FLOW F-221MI
min. 0,3 … 15 mln/min
max. 0,4 … 20 ln/min
PN400  PN700 Rozsahy prietoku (pre vzduch)
EL-FLOW F-230M
IN-FLOW F-230MI
IN-FLOW F-240MI min. 0,2 … 10 mln/min
max. 10 … 500 mln/min
EL-FLOW F-231M
IN-FLOW F-231MI
IN-FLOW F-241MI min. 6 … 300 mln/min
max. 0,2 … 10 ln/min
EL-FLOW F-232M
IN-FLOW F-232MI
IN-FLOW F-242MI min. 0,14 … 7 ln/min
max. 2 … 100 ln/min

Pre vyššie prietoky pri vysokom (diferenčnom) tlaku je nutné konzultovať špeciálne riešenie s výrobcom.

Dokument

Jazyk

Katalógový list EL-FLOW Select EN flag
Katalógový list IN-FLOW Select EN flag

Ochranné částicové filtry


Ochranné časticové filtre

 

Katalógový list


El-Flow Select s displejem Bright


Multifunkčný displej Bright

 

Katalógový list 


adaptár


Sieťový adaptér PiPS

 

Stručný návod

Ponuka servisných a kalibračných služieb

Ponúkané služby budú vykonané v autorizovanom servise Bronkhorst v ČR.

Služba – prístroje pre plyny Cena 

Akreditovaná kalibrácia hmotnostného prietokomera do 250 ln/min N2

Kalibrácia podľa internej metodiky SVCS KM 1.2002 (3x meranie v 5 bodoch – vzostupne, zostupne a vzostupne). Tento postup zaručuje odhalenie takmer všetkých možných skrytých vád hmotnostných prietokomerov. V prípade odchýlky mimo špecifikáciu výrobcu bude prietokomer automaticky nastavený. Súčasťou je aj tlaková skúška a test tesnosti na héliovom hľadači.

Pozn.: Pri kalibráciách nad 100 ln/min je nutné objednať aj Inšpekciu prístroja.

6 080 Kč

Akreditovaná kalibrácia hmotnostného prietokomera do 500 ln/min N2

Kalibrácia podľa internej metodiky SVCS KM 1.2002 (3x meranie v 5 bodoch – vzostupne, zostupne a vzostupne). Tento postup zaručuje odhalenie takmer všetkých možných skrytých vád hmotnostných prietokomerov. V prípade odchýlky mimo špecifikáciu výrobcu bude prietokomer automaticky nastavený. Súčasťou je aj tlaková skúška a test tesnosti na héliovom hľadači.

Pozn.: S touto službou je nutné objednať aj Inšpekciu prístroja.

7 440 Kč

Akreditovaná kalibrácia hmotnostného prietokomera do 1000 ln/min N2

Kalibrácia podľa internej metodiky SVCS KM 1.2002 (3x meranie v 5 bodoch – vzostupne, zostupne a vzostupne). Tento postup zaručuje odhalenie takmer všetkých možných skrytých vád hmotnostných prietokomerov. V prípade odchýlky mimo špecifikáciu výrobcu bude prietokomer automaticky nastavený. Súčasťou je aj tlaková skúška a test tesnosti na héliovom hľadači.

Pozn.: S touto službou je nutné objednať aj Inšpekciu prístroja.

9 860 Kč

Neakreditovaná kalibrácia hmotnostného prietokomera do 250 ln/min N2

Štandardná kalibrácia – 1x meranie v 5 bodoch. Ekonomický variant zaistenia presnosti prietokomera. V prípade odchýlky mimo špecifikáciu výrobcu bude prietokomer automaticky nastavený. Súčasťou je aj tlaková skúška a test tesnosti na héliovom hľadači.

Pozn.: Pri kalibráciách nad 100 ln/min je nutné objednať aj Inšpekciu prístroja.

4 430 Kč

Neakreditovaná kalibrácia hmotnostného prietokomera do 500 ln/min N2

Štandardná kalibrácia – 1x meranie v 5 bodoch. Ekonomický variant zaistenia presnosti prietokomera. V prípade odchýlky mimo špecifikáciu výrobcu bude prietokomer automaticky nastavený. Súčasťou je aj tlaková skúška a test tesnosti na héliovom hľadači.

Pozn.: S touto službou je nutné objednať aj Inšpekciu prístroja.

5 790 Kč

Neakreditovaná kalibrácia hmotnostného prietokomera do 1000 ln/min N2

Štandardná kalibrácia – 1x meranie v 5 bodoch. Ekonomický variant zaistenia presnosti prietokomera. V prípade odchýlky mimo špecifikáciu výrobcu bude prietokomer automaticky nastavený. Súčasťou je aj tlaková skúška a test tesnosti na héliovom hľadači.

Pozn.: S touto službou je nutné objednať aj Inšpekciu prístroja.

8 210 Kč
Extra kalibračný bod 425 Kč
10 – bodová kalibrácia (príplatok) 1 450 Kč

Inšpekcia hmotnostného prietokomera (MFM)

Rozobratie prístroja, kontrola vnútorných častí, zmontovanie. Inšpekciu odporúča väčšina výrobcov prietokomerov vykonať pred každou kalibráciou, pretože i drobné nečistoty vo vnútri prietokomera môžu značne ovplyvniť jeho presnosť. V cene je sada Viton tesnení. Iné tesniace materiály a ďalšie prípadné náhradné diely a úkony nad rámec inšpekcie sa účtujú zvlášť.

1 820 Kč

Inšpekcia hmotnostného regulátora prietoku (MFC)

Rozobratie prístroja, kontrola vnútorných častí, nastavenie ventilu, zmontovanie. Inšpekciu odporúča väčšina výrobcov prietokomerov vykonať pred každou kalibráciou, pretože i drobné nečistoty vo vnútri prietokomera môžu značne ovplyvniť jeho presnosť. V cene je sada Viton tesnení. Iné tesniace materiály a ďalšie prípadné náhradné diely a úkony nad rámec inšpekcie sa účtujú zvlášť.

2 520  Kč

Inšpekcia regulačného ventilu

Rozobratie prístroja, kontrola vnútorných častí, zmontovanie. V cene je sada Viton tesnení. Iné tesniace materiály a ďalšie prípadné náhradné diely a úkony nad rámec inšpekcie sa účtujú zvlášť.

1 320 Kč

Čistenie v ultrazvukovom kúpeli

Čistenie vykonávame v prípade zanesenia prietokomera nečistotami alebo ak je pre jeho prevádzku nutná dekontaminácia. Po čistení zaručujemu maximálnu čistotu.

Pozn.: Túto službu nie je možné objednať samostatne bez Inšpekcie.

1090 Kč

 Zmena rozsahu MFC Bronkhorst EL-Flow/IN-Flow do 250 ln/min

V cene je zahrnutá inšpekcia, akreditovaná kalibrácia a potrebné náhradné diely.

 9 325 Kč

Zmena rozsahu MFM Bronkhorst EL-Flow/IN-Flow do 250 ln/min

V cene je zahrnutá inšpekcia, akreditovaná kalibrácia a potrebné náhradné diely.

 8 625 Kč

 1 hod práce technika

Pri opravách nad rámec vyššie uvedených služieb, alebo iných prácach.

 945 Kč
Náhradné diely Podľa cenníka dodávateľa
Ceny sú uvedené bez DPH a dopravy.