Bronkhorst HIGH PRESSURE / High ΔP

Hmotnostné prietokomery alebo regulátory prietoku pre vysoké (diferenčné) tlaky

Bronkhorst

Pre aplikácie vyžadujúce vysoké (diferenčné) tlaky spoločnosť Bronkhorst vyvinula špeciálnu sériu hmotnostných prietokomerov alebo regulátorov EL-FLOW® a IN-FLOW. Patentované regulačné ventily s tlakovou odolnosťou PN400/PN700 môžu byť integrované priamo v tele prístroja alebo inštalované mimo tela prístroja.

V závislosti od modelu je možné merať/regulovať rozsahy v rozpätí:

Prietokomery: od 0,2…10 mln/min do 10…500 m3n/h
Regulátory prietoku: od 0,2…10 mln/min do 2…100 ln/min

Digitálne = Štandardné

Všetky modely IN-FLOW Select série sú vybavené digitálnou PC-doskou, obsahujúcou auto-diagnostiku, alarm, počítadlo, digitálnu komunikáciu (RS232) a diaľkové nastavenia regulácie. Tieto digitálne prístroje ponúkajú výbornú flexibilitu pomocou „Multibus“ konceptu, vďaka ktorému môžu mať rozhrania DeviceNet ™, PROFIBUS DP, Modbus,  alebo FLOW-BUS protokol.

Hlavné vlastnosti:

 • vysoká presnosť (štandardne ± 0,5% z odčítania plus ± 0,1% z plného rozsahu)
 • Tlaková odolnosť 200, 400 alebo 700 bar
 • analógové I / O-signály, RS232-pripojenie; voliteľné zbernicové rozhranie
 • Odolné krytnie IP65
 • Pre sériu IN-FLOW: Súlad s bezpečnostnými predpismi IEC 61010-1
 • Voliteľná možnosť pre použitie v ATEX Zóna 2
 • Kompaktná modulárna konštrukcia
 • Bez pohyblivých častí

Použitie

 • monitorovanie prietoku plynov v potravinárskom, chemickom a petrochemickom priemysle
 • meranie spotreby plynu v distribučných sústavách na interné účely
 • detekcia úniku plynu
 • vodíkové aplikácie
 • dávkovanie do reaktorov a autokláv

Hmotnostný prietokomer (MFM)

PN200 PN400 PN700 Rozsahy prietoku (pre vzduch)
EL-FLOW F-120M
IN-FLOW F-120MI
EL-FLOW F-130M
IN-FLOW F-130MI
min. 0,2 … 10 mln/min
max. 0,3 … 15 mln/min
EL-FLOW F-121M
IN-FLOW F-121MI
EL-FLOW F-131M
IN-FLOW F-131MI
min. 0,3 … 15 mln/min
max. 0,4 … 20 ln/min
IN -FLOW F-141MI min. 0,3 … 15 mln/min
max. 2 … 100 ln/min
EL-FLOW F-122M
IN-FLOW F-122MI
EL-FLOW F-132M
IN-FLOW F-132MI
min. 0,2 … 10 ln/min
max. 6 … 250 ln/min
IN -FLOW F-142MI min. 2 … 100 ln/min
max. 6 … 250 ln/min
EL-FLOW F-123M
IN-FLOW F-123MI
EL-FLOW F-133M
IN-FLOW F-133MI
IN -FLOW F-143MI min. 5 … 250 ln/min
max. 25 … 1250 ln/min
IN-FLOW F-126AI IN-FLOW F-136AI min. 0,3 … 15 m3n/h
max. 4 … 200 m3n/h
IN-FLOW F-126BI IN-FLOW F-136BI min. 4 … 200 m3n/h
max. 10 … 500 m3n/h

Vysokotlaké prietokomery ( Série F-12x / F-13x / F-14x) do 100 100 ln/min môžu byť spriahnuté s regulačnými ventilmi ( Série F-021 / F-033 / F-043 ) pre vytvorenie kompaktného regulačného celku. Alternatívne môžu byť tieto modely dodané so vstavaným regulačným ventilom:

Regulátor hmotnostného prietoku (MFC)

PN200 Rozsahy prietoku (pre vzduch)
EL-FLOW F-220M min. 0,2 … 10 mln/min
max. 0,3 … 15 mln/min
EL-FLOW F-221M
IN-FLOW F-221MI
min. 0,3 … 15 mln/min
max. 0,4 … 20 ln/min
PN400  PN700 Rozsahy prietoku (pre vzduch)
EL-FLOW F-230M
IN-FLOW F-230MI
IN-FLOW F-240MI min. 0,2 … 10 mln/min
max. 10 … 500 mln/min
EL-FLOW F-231M
IN-FLOW F-231MI
IN-FLOW F-241MI min. 6 … 300 mln/min
max. 0,2 … 10 ln/min
EL-FLOW F-232M
IN-FLOW F-232MI
IN-FLOW F-242MI min. 0,14 … 7 ln/min
max. 2 … 100 ln/min

Pre vyššie prietoky pri vysokom (diferenčnom) tlaku je nutné konzultovať špeciálne riešenie s výrobcom.

Dokument

Jazyk

Katalógový list EL-FLOW Select EN flag
Katalógový list IN-FLOW Select EN flag

Ochranné částicové filtry


Ochranné časticové filtre

 

Katalógový list


El-Flow Select s displejem Bright


Multifunkčný displej Bright

 

Katalógový list 


adaptár


Sieťový adaptér PiPS

 

Stručný návod

Nabídka servisních a kalibračních služeb

Nabízené služby budou provedeny v autorizovaném servisu Bronkhorst v ČR.

Služba  Cena 

Akreditovaná kalibrace hmotnostního průtokoměru do 250 ln/min N2

Kalibrace podle interní metodiky SVCS KM 1.2002 (3x měření v pěti bodech – vzestupně, sestupně a vzestupně). Tento postup zaručuje odhalení téměř všech možných skrytých vad hmotnostních průtokoměrů. V případě odchylky mimo specifikaci výrobce průtokoměr automaticky nastavíme. Součástí je i tlaková zkouška a test těsnosti na heliovém hledači.

Pozn.: U kalibrací nad 100 ln/min je nutné objednat i Inspekci přístroje.

5 340 Kč

Akreditovaná kalibrace hmotnostního průtokoměru do 500 ln/min N2

Kalibrace podle interní metodiky SVCS KM 1.2002 (3x měření v pěti bodech – vzestupně, sestupně a vzestupně). Tento postup zaručuje odhalení téměř všech možných skrytých vad hmotnostních průtokoměrů. V případě odchylky mimo specifikaci výrobce průtokoměr automaticky nastavíme. Součástí je i tlaková zkouška a test těsnosti na heliovém hledači.

Pozn.: U této služby je nutné objednat i Inspekci přístroje.

7 240 Kč

Akreditovaná kalibrace hmotnostního průtokoměru do 1000 ln/min N2

Kalibrace podle interní metodiky SVCS KM 1.2002 (3x měření v pěti bodech – vzestupně, sestupně a vzestupně). Tento postup zaručuje odhalení téměř všech možných skrytých vad hmotnostních průtokoměrů. V případě odchylky mimo specifikaci výrobce průtokoměr automaticky nastavíme. Součástí je i tlaková zkouška a test těsnosti na heliovém hledači.

Pozn.: U této služby je nutné objednat i Inspekci přístroje.

9 980 Kč

Neakreditovaná kalibrace hmotnostního průtokoměru do 250 ln/min N2

Standartní kalibrace – 1x měření v pěti bodech. Ekonomická varianta zajištění přesnosti průtokoměrů. V případě odchylky mimo specifikaci výrobce průtokoměr automaticky nastavíme. Součástí je i tlaková zkouška a test těsnosti na heliovém hledači.

Pozn.: U kalibrací nad 100 ln/min je nutné objednat i Inspekci přístroje.

3 750 Kč

Neakreditovaná kalibrace hmotnostního průtokoměru do 500 ln/min N2

Standartní kalibrace – 1x měření v pěti bodech. Ekonomická varianta zajištění přesnosti průtokoměrů. V případě odchylky mimo specifikaci výrobce průtokoměr automaticky nastavíme. Součástí je i tlaková zkouška a test těsnosti na heliovém hledači.

Pozn.: U této služby je nutné objednat i Inspekci přístroje.

5 790 Kč

Neakreditovaná kalibrace hmotnostního průtokoměru do 1000 ln/min N2

Standartní kalibrace – 1x měření v pěti bodech. Ekonomická varianta zajištění přesnosti průtokoměrů. V případě odchylky mimo specifikaci výrobce průtokoměr automaticky nastavíme. Součástí je i tlaková zkouška a test těsnosti na heliovém hledači.

Pozn.: U této služby je nutné objednat i Inspekci přístroje.

8 210 Kč

Vstupní měření („as found“ kalibrace)

Srovnávací měření dodávané jako příloha ke kalibračnímu protokolu. Slouží pro určení velikosti odchylky před nastavením.

Pozn.: Provádíme jen na požádání. Tuto službu lze objednat jen s kalibrací.

515 Kč

Inspekce hmotnostního regulátoru průtoku (MFC)

Rozebrání přístroje, kontrola vnitřních částí, nastavení ventilu, smontování. Inspekci doporučuje většina výrobců průtokoměrů dělat před každou kalibrací, protože i drobné nečistoty uvnitř průtokoměru můžou značně ovlivnit jeho přesnost. Cena je včetně sady Vitonových těsnění. Jiné těsnící materiály a další případné náhradní díly účtujeme zvlášť.

2520  Kč

Inspekce hmotnostního průtokoměru (MFM)

Rozebrání přístroje, kontrola vnitřních částí, smontování. Inspekci doporučuje většina výrobců průtokoměrů dělat před každou kalibrací, protože i drobné nečistoty uvnitř průtokoměru můžou ovlivnit jeho přesnost. Cena je včetně sady Vitonových těsnění.

Pozn.: Jiné těsnící materiály a další případné náhradní díly účtujeme zvlášť.

1620 Kč

Čištění v ultrazvukové lázni

Čištění provádíme v případě zanešení průtokoměru, nebo je-li pro jeho provoz nutná dekontaminace. Po čištění zaručujeme maximální čistotu.

Pozn.: Tuto službu nelze objednat samostatně bez inspekce.

945 Kč

 Změna rozsahu MFC Bronkhorst do 250 ln/min

V ceně je zahrnuta inspekce, akreditovaná kalibrace a potřebné náhradní díly.

 9 435 Kč

Změna rozsahu MFM Bronkhorst do 250 ln/min

V ceně je zahrnuta inspekce, akreditovaná kalibrace a potřebné náhradní díly.

 7 960 Kč

Změna rozsahu MFC Bronkhorst do 250 ln/min

V ceně je zahrnuta inspekce, neakreditovaná kalibrace a potřebné náhradní díly.

 7 845 Kč

Změna rozsahu MFM Bronkhorst do 250 ln/min

V ceně je zahrnuta inspekce, neakreditovaná kalibrace a potřebné náhradní díly.

 6 370 Kč

 1 hod práce technika

Při opravách nad rámec výše uvedených služeb, nebo jiných pracích.

 945 Kč
Náhradní díly Podle ceníku dodavatelů
Ceny jsou uvedeny bez DPH a dopravy.