GMP343 merač CO2 precízny

Sonda na meranie koncentrácie CO2 pre náročné aplikácie

Sonda GMP343 ponúka presné meranie koncentrácie oxidu uhličitého nielen pre ekologické aplikácie. Bežne sa používa na meranie pôdnej respirácie, monitorovanie okolitého prostredia, sledovanie emisií CO2, meranie v komorách pre rast rastlín a OEM aplikáciach.
Výstupné dáta môžu byť pôvodné, filtrované , alebo tiež kompenzované podľa vnútornej teploty, hodnoty relatívnej vlhkosti, tlaku a koncentrácie kyslíka, nastavenej užívateľom.

  • snímač Vaisala CARBOCAP® na princípe merania absorbcie nerozptýleného infračerveného žiarenia (NDIR)
  • unikátny FBI (Fabry-Perot Interferometer) na báze polovodičového čipu, ladený elektrickým signálom
  • referenčné meranie poskytuje vynikajúcu presnosť, dlhodobú stabilitu (kompenzácia starnutia alebo znečistenie snímača)
  • neobsahuje žiadne pohyblivé časti
  • voliteľný rozsah merania koncentrácie CO2 (ppm, %)
  • možnosť kompenzácie účinkov teploty, tlaku, vlhkosti a kyslíka
  • analógové výstupy (prúdové, napäťové)
  • digitálne výstupy RS-485 alebo RS-232
  • konštrukcia navrhnutá aj na použitie vo drsných vonkajších podmienkach
  • doporučený interval kalibrácie 1 rok
Prospekt „GMP343_CZ.pdf“  CS Flag