Indigo HMPx RH/T

logo D-Ex info@dex.sk | +421 2 5729 7421
 • Indigo HMPx RH/T

  Inteligentné, precízne, digitálne sondy teploty a vlhkosti, podpora Indigo 200, Indigo 500, PC softvér Insight, rozhranie Modbus RTU

  Krajina pôvodu - Krajina pôvodu
  Krajina pôvodu

  Vaisala špecialista

  Michal Labanič | +421 907 742 745 | mlabanic@dex.sk

  Typový rad Vaisala Indigo ponúka inteligentné meracie sondy pre mnohé veličiny. Sú kompatibilné s procesnými prevodníkmi Indigo200 a Indigo500 ale aj s prenosným Indigo80 . Podporujú Modbus RTU a komunikujú s voľne dostupným Vaisala Insight PC Software . Sondy používajú najnovšie, neustále zdokonalované senzorové technológie Vaisala HUMICAP® vďaka ktorým majú vedúce postavenie v najmodernejších procesoch. Smart sondy je možné jednoducho vzájomne vymieňať, sú kompatibilné s ostatnými komponentami Indigo a ľahko integrovateľné do koplexnejších meracích systémov.

   

  RH presnosť až: 1.0 %RH,  presnosť merania teploty až: 0.1 °C
  – Teplotný merací rozsah: -40 … +60 °C
  – Modbus RTU cez RS-485
  – Plug & play kompatibilná s Indigo™ prevodníkmi
  – Kalibračný certifikát s nadväznosťou ( 6 bodov RH,  1 bod teplota ) a iné
  – Miniatúrna sonda (priemer 5mm)
  – RH presnosť až: 0.8 %RH,  presnosť merania teploty až: 0.1 °C
  – Teplotný merací rozsah: -40 … +120 °C
  – Modbus RTU cez RS-485
  – Plug & play kompatibilná s Indigo™ prevodníkmi
  – Kalibračný certifikát s nadväznosťou ( 5 bodov RH,  1 bod teplota ) a iné
  – Kvalitný PPS filter s nerezovým sitom

  – RH presnosť až: 0.8 %RH,  presnosť merania teploty až: 0.1 °C
  – Teplotný merací rozsah: -70 … +180 °C
  – Pracovný tlak: 0 … 10 MPa (0 … 100 bar)
  – Funkcia „Sensor purge“ garantuje vynikajúcu chemickú odolnosť
  – Modbus RTU cez RS-485
  – Plug & play kompatibilná s Indigo™ prevodníkmi

  – Kalibračný certifikát s nadväznosťou ( 5 bodov RH,  1 bod teplota ) a iné

  HMP4 Relative Humidity and Temperature Probe Datasheet pdf 242.25 KB
  – RH presnosť až: 0.8 %RH,  presnosť merania teploty až: 0.1 °C
  – Teplotný merancí rozsah: -70 … +180 °C
  – 250 mm sonda pre inštaláciu aj cez hrubšiu izoláciu
  – Funkcia „Sensor purge“ garantuje vynikajúcu chemickú odolnosť
  – Modbus RTU cez RS-485
  – Plug & play kompatibilná s Indigo™ prevodníkmi
  – Kalibračný certifikát s nadväznosťou ( 5 bodov RH,  1 bod teplota ) a iné
  – Sintrovaný AISI316L filter
  – RH presnosť až: 0.8 %RH,  presnosť merania teploty až: 0.1 °C
  – Teplotný merací rozsah: -70 … +180 °C
  – Parotesné a tlakotesné vyhotovenie
  – Vyhrievaný čip aj sonda minimalizujú kondenzáciu pár na sonde
  – Funkcia „Sensor purge“ garantuje vynikajúcu chemickú odolnosť
  – Modbus RTU cez RS-485
  – Plug & play kompatibilná s Indigo™ prevodníkmi
  – Kalibračný certifikát s nadväznosťou ( 5 bodov RH,  1 bod teplota ) a iné
  – RH presnosť až: 0.8 %RH,  presnosť merania teploty až: 0.1 °C
  – Teplotný merací rozsah: -70 … +180 °C
  – Hĺbka inštalácie sondy voľne nastaviteľná
  – Použitím ventilu je možné sondu inštalovať aj do tlakového vedenia
  – Funkcia „Sensor purge“ garantuje vynikajúcu chemickú odolnosť
  – Modbus RTU cez RS-485
  – Plug & play kompatibilná s Indigo™ prevodníkmi
  – Kalibračný certifikát s nadväznosťou ( 5 bodov RH,  1 bod teplota ) a iné
  – Miniatúrna sonda (priemer 5mm) na meranie teploty a vlhkosti
  – Vďaka rozmerom, rýchla odozva na skokové zmeny teploty, vlhkosti
  – Teplotný merací rozsah: -40 … +120 °C
  – Vhodná pre aplikácie s náhle sa meniacimi procesnými podmienkami
  – Plug & play kompatibilná s Indigo™ prevodníkmi
  – Modbus RTU cez RS-485
  – Veľmi presné meranie teploty v širokom rozsahu
  – Teplotný merací rozsah: -70 … +180 °C
  – Modbus RTU cez RS-485
  – Plug & play kompatibilná s Indigo™ prevodníkmi
  – Kalibračný certifikát s nadväznosťou ( 2 body teplota )
  TMP1 Temperature Probe Datasheet pdf 172.48 KB

  Novinky