Indigo HMPx RH/T

logo D-Ex info@dex.sk | +421 2 5729 7421
 • Indigo HMPx RH/T

  Inteligentné, precízne, digitálne sondy teploty a vlhkosti, podpora Indigo 200, Indigo 500, PC softvér Insight, rozhranie Modbus RTU

  Krajina pôvodu - Krajina pôvodu
  Krajina pôvodu

  Vaisala špecialista

  Michal Labanič | +421 907 742 745 | mlabanic@dex.sk

  Typový rad Vaisala Indigo ponúka inteligentné meracie sondy pre mnohé veličiny. Sú kompatibilné s prevodníkmi Indigo 200Indigo 500 voľne dostupným Vaisala Insight PC Software a podporujú Modbus RTU. Sondy používajú najnovšie, neustále zdokonalované senzorové technológie Vaisala HUMICAP®, DRYCAP®, CARBOCAP® a PEROXCAP® vďaka ktorým majú vedúce postavenie v najmodernejších procesoch. Smart sondy je možné jednoducho vzájomne vymieňať, sú kompatibilné s ostatnými komponentami Indigo a ľahko integrovateľné do koplexnejších meracích systémov.

  Katalóg produktov VAISALA Indigo  (pdf)

  RH presnosť až: 1.0 %RH,  presnosť merania teploty až: 0.1 °C
  – Teplotný merací rozsah: -40 … +60 °C
  – Modbus RTU cez RS-485
  – Plug & play kompatibilná s Indigo™ prevodníkmi
  – Kalibračný certifikát s nadväznosťou ( 6 bodov RH,  1 bod teplota ) a iné
  – Miniatúrna sonda (priemer 5mm)
  – RH presnosť až: 0.8 %RH,  presnosť merania teploty až: 0.1 °C
  – Teplotný merací rozsah: -40 … +120 °C
  – Modbus RTU cez RS-485
  – Plug & play kompatibilná s Indigo™ prevodníkmi
  – Kalibračný certifikát s nadväznosťou ( 5 bodov RH,  1 bod teplota ) a iné
  – Kvalitný PPS filter s nerezovým sitom
  HMP3 General Purpose Humidity and Temperature Probe Datasheet pdf 496.36 KB
  HMP Series Multilingual Quick Guide Manual pdf 874.86 KB
  HMP Series User Guide Manual pdf 1.78 MB
  HMP3 order form global Order Form pdf 293.2 KB

  – RH presnosť až: 0.8 %RH,  presnosť merania teploty až: 0.1 °C
  – Teplotný merací rozsah: -70 … +180 °C
  – Pracovný tlak: 0 … 10 MPa (0 … 100 bar)
  – Funkcia „Sensor purge“ garantuje vynikajúcu chemickú odolnosť
  – Modbus RTU cez RS-485
  – Plug & play kompatibilná s Indigo™ prevodníkmi

  – Kalibračný certifikát s nadväznosťou ( 5 bodov RH,  1 bod teplota ) a iné

  HMP4 Relative Humidity and Temperature Probe Datasheet pdf 242.25 KB
  HMP Series Multilingual Quick Guide Manual pdf 874.86 KB
  HMP Series User Guide Manual pdf 1.78 MB
  HMP4 order form global Order Form pdf 295.61 KB
  – RH presnosť až: 0.8 %RH,  presnosť merania teploty až: 0.1 °C
  – Teplotný merancí rozsah: -70 … +180 °C
  – 250 mm sonda pre inštaláciu aj cez hrubšiu izoláciu
  – Funkcia „Sensor purge“ garantuje vynikajúcu chemickú odolnosť
  – Modbus RTU cez RS-485
  – Plug & play kompatibilná s Indigo™ prevodníkmi
  – Kalibračný certifikát s nadväznosťou ( 5 bodov RH,  1 bod teplota ) a iné
  – Sintrovaný AISI316L filter
  – RH presnosť až: 0.8 %RH,  presnosť merania teploty až: 0.1 °C
  – Teplotný merací rozsah: -70 … +180 °C
  – Parotesné a tlakotesné vyhotovenie
  – Vyhrievaný čip aj sonda minimalizujú kondenzáciu pár na sonde
  – Funkcia „Sensor purge“ garantuje vynikajúcu chemickú odolnosť
  – Modbus RTU cez RS-485
  – Plug & play kompatibilná s Indigo™ prevodníkmi
  – Kalibračný certifikát s nadväznosťou ( 5 bodov RH,  1 bod teplota ) a iné
  – RH presnosť až: 0.8 %RH,  presnosť merania teploty až: 0.1 °C
  – Teplotný merací rozsah: -70 … +180 °C
  – Hĺbka inštalácie sondy voľne nastaviteľná
  – Použitím ventilu je možné sondu inštalovať aj do tlakového vedenia
  – Funkcia „Sensor purge“ garantuje vynikajúcu chemickú odolnosť
  – Modbus RTU cez RS-485
  – Plug & play kompatibilná s Indigo™ prevodníkmi
  – Kalibračný certifikát s nadväznosťou ( 5 bodov RH,  1 bod teplota ) a iné
  HMP8 Relative Humidity and Temperature Probe Datasheet pdf 503.48 KB
  HMP Series Multilingual Quick Guide Manual pdf 874.86 KB
  HMP Series User Guide Manual pdf 1.78 MB
  HMP8 order form global Order Form pdf 329.19 KB
  – Miniatúrna sonda (priemer 5mm) na meranie teploty a vlhkosti
  – Vďaka rozmerom, rýchla odozva na skokové zmeny teploty, vlhkosti
  – Teplotný merací rozsah: -40 … +120 °C
  – Vhodná pre aplikácie s náhle sa meniacimi procesnými podmienkami
  – Plug & play kompatibilná s Indigo™ prevodníkmi
  – Modbus RTU cez RS-485
  – Veľmi presné meranie teploty v širokom rozsahu
  – Teplotný merací rozsah: -70 … +180 °C
  – Modbus RTU cez RS-485
  – Plug & play kompatibilná s Indigo™ prevodníkmi
  – Kalibračný certifikát s nadväznosťou ( 2 body teplota )
  TMP1 Temperature Probe Datasheet pdf 172.48 KB
  TMP1 Order Form Order Form pdf 270.48 KB

  Novinky