HMP4, HMP5, HMP7, HMP8

Inteligentné, precízne, digitálne sondy teploty a vlhkosti, kompatibilné s prístrojmi Indigo a PC softvérom Insight

Vaisala

Typový rad Vaisala Indigo ponúka inteligentné, jednoducho zameniteľné meracie sondy, zobrazovacie komunikačné prevodníky a voľne dostupný PC softvér Vaisala Insight. Sondy používajú najnovšie, neustále zdokonalované senzorové technológie Vaisala ako napr.: HUMICAP®, CARBOCAP® a PEROXCAP® vďaka ktorým majú vedúce postavenie v najmodernejších procesoch. Tieto „smart“ sondy je možné jednoducho vzájomne vymieňať, sú kompatibilné s ostatnými komponentami Indigo a ľahko integrovateľné do koplexnejších meracích systémov.