Indigo HMPx RH/T

Inteligentné, precízne, digitálne sondy teploty a vlhkosti, podpora Indigo 200, Indigo 500, PC softvér Insight, rozhranie Modbus RTU

Typový rad Vaisala Indigo ponúka inteligentné meracie sondy pre mnohé veličiny. Sú kompatibilné s prevodníkmi Indigo 200Indigo 500 voľne dostupným Vaisala Insight PC Software a podporujú Modbus RTU. Sondy používajú najnovšie, neustále zdokonalované senzorové technológie Vaisala HUMICAP®, DRYCAP®, CARBOCAP® a PEROXCAP® vďaka ktorým majú vedúce postavenie v najmodernejších procesoch. Smart sondy je možné jednoducho vzájomne vymieňať, sú kompatibilné s ostatnými komponentami Indigo a ľahko integrovateľné do koplexnejších meracích systémov.

– RH presnosť až: 0.8 %RH,  presnosť merania teploty až: 0.1 °C
– Teplotný merací rozsah: -40 … +120 °C
– Modbus RTU cez RS-485
– Plug & play kompatibilná s Indigo™ prevodníkmi
– Kalibračný certifikát s nadväznosťou ( 5 bodov RH,  1 bod teplota ) a iné
– Kvalitný PPS filter s nerezovým sitom
HMP3 General Purpose Humidity and Temperature Probe Datasheet pdf 519.6 KB
HMP3 Order Form Order Form pdf 327.14 KB

– RH presnosť až: 0.8 %RH,  presnosť merania teploty až: 0.1 °C
– Teplotný merací rozsah: -70 … +180 °C
– Pracovný tlak: 0 … 10 MPa (0 … 100 bar)
– Funkcia „Sensor purge“ garantuje vynikajúcu chemickú odolnosť
– Modbus RTU cez RS-485
– Plug & play kompatibilná s Indigo™ prevodníkmi
– Kalibračný certifikát s nadväznosťou ( 5 bodov RH,  1 bod teplota ) a iné
HMP4 Relative Humidity and Temperature Probe for Pressurized and Vacuum Processes Datasheet pdf 657.32 KB
HMP4 Order Form Order Form pdf 270.7 KB
– RH presnosť až: 0.8 %RH,  presnosť merania teploty až: 0.1 °C
– Teplotný merancí rozsah: -70 … +180 °C
– 250 mm sonda pre inštaláciu aj cez hrubšiu izoláciu
– Funkcia „Sensor purge“ garantuje vynikajúcu chemickú odolnosť
– Modbus RTU cez RS-485
– Plug & play kompatibilná s Indigo™ prevodníkmi
– Kalibračný certifikát s nadväznosťou ( 5 bodov RH,  1 bod teplota ) a iné
– Sintrovaný AISI316L filter
– RH presnosť až: 0.8 %RH,  presnosť merania teploty až: 0.1 °C
– Teplotný merací rozsah: -70 … +180 °C
– Parotesné a tlakotesné vyhotovenie
– Vyhrievaný čip aj sonda minimalizujú kondenzáciu pár na sonde
– Funkcia „Sensor purge“ garantuje vynikajúcu chemickú odolnosť
– Modbus RTU cez RS-485
– Plug & play kompatibilná s Indigo™ prevodníkmi
– Kalibračný certifikát s nadväznosťou ( 5 bodov RH,  1 bod teplota ) a iné
HMP7 Relative Humidity and Temperature Probe for High Humidities Datasheet pdf 659.56 KB
HMP7 Warmed Probe Order Form Order Form pdf 273.4 KB
HMP7 Order Form Order Form pdf 273.71 KB
– RH presnosť až: 0.8 %RH,  presnosť merania teploty až: 0.1 °C
– Teplotný merací rozsah: -70 … +180 °C
– Hĺbka inštalácie sondy voľne nastaviteľná
– Použitím ventilu je možné sondu inštalovať aj do tlakového vedenia
– Funkcia „Sensor purge“ garantuje vynikajúcu chemickú odolnosť
– Modbus RTU cez RS-485
– Plug & play kompatibilná s Indigo™ prevodníkmi
– Kalibračný certifikát s nadväznosťou ( 5 bodov RH,  1 bod teplota ) a iné
– Miniatúrna sonda (priemer 5mm) na meranie teploty a vlhkosti
– Vďaka rozmerom, rýchla odozva na skokové zmeny teploty, vlhkosti
– Teplotný merací rozsah: -40 … +120 °C
– Vhodná pre aplikácie s náhle sa meniacimi procesnými podmienkami
– Plug & play kompatibilná s Indigo™ prevodníkmi
– Modbus RTU cez RS-485
HMP9 Compact Humidity and Temperature Probe Datasheet pdf 577.58 KB
HMP Series Multilingual Quick Guide Manual pdf 870.28 KB
HMP Series User Guide Manual pdf 3.75 MB
Response time in humidity measurement Technical Note pdf 323.64 KB
– Veľmi presné meranie teploty v širokom rozsahu
– Teplotný merací rozsah: -70 … +180 °C
– Modbus RTU cez RS-485
– Plug & play kompatibilná s Indigo™ prevodníkmi
– Kalibračný certifikát s nadväznosťou ( 2 body teplota )
TMP1 Temperature Probe Datasheet pdf 172.48 KB
TMP1 Order Form Order Form pdf 270.48 KB