HMP4, HMP5, HMP7, HMP8

Inteligentné, precízne, digitálne sondy teploty a vlhkosti, kompatibilné s prístrojmi Indigo a PC softvérom Insight

Vaisala

Typový rad Vaisala Indigo ponúka inteligentné, jednoducho zameniteľné meracie sondy, zobrazovacie komunikačné prevodníky a voľne dostupný PC softvér Vaisala Insight. Sondy používajú najnovšie, neustále zdokonalované senzorové technológie Vaisala ako napr.: HUMICAP®, CARBOCAP® a PEROXCAP® vďaka ktorým majú vedúce postavenie v najmodernejších procesoch. Tieto „smart“ sondy je možné jednoducho vzájomne vymieňať, sú kompatibilné s ostatnými komponentami Indigo a ľahko integrovateľné do koplexnejších meracích systémov.

– RH presnosť až: 0.8 %RH,  presnosť merania teploty až: 0.1 °C
– Teplotný merací rozsah: -70 … +180 °C
– Pracovný tlak: 0 … 10 MPa (0 … 100 bar)
– Funkcia „Sensor purge“ garantuje vynikajúcu chemickú odolnosť
– Modbus RTU cez RS-485
– Plug & play kompatibilná s Indigo™ prevodníkmi
– Kalibračný certifikát s nadväznosťou ( 5 bodov RH,  1 bod teplota ) a iné

 

Insight PC Software For Easy Access to Indigo Compatible Probes Datasheet pdf 1.26 MB
HMP4 Relative Humidity and Temperature Probe for Pressurized and Vacuum Processes Datasheet pdf 657.32 KB
HMP Series Multilingual Quick Guide Manual pdf 870.28 KB
HMP Series User Guide Manual pdf 3.75 MB
Vaisala HUMICAP Indigo and HMT330 Humidity and Temperature Series Comparion Table Technical Note pdf 1.43 MB
– RH presnosť až: 0.8 %RH,  presnosť merania teploty až: 0.1 °C
– Teplotný merancí rozsah: -70 … +180 °C
– 250 mm sonda pre inštaláciu aj cez hrubšiu izoláciu
– Funkcia „Sensor purge“ garantuje vynikajúcu chemickú odolnosť
– Modbus RTU cez RS-485
– Plug & play kompatibilná s Indigo™ prevodníkmi
– Kalibračný certifikát s nadväznosťou ( 5 bodov RH,  1 bod teplota ) a iné
– Sintrovaný AISI316L filter
– RH presnosť až: 0.8 %RH,  presnosť merania teploty až: 0.1 °C
– Teplotný merací rozsah: -70 … +180 °C
– Parotesné a tlakotesné vyhotovenie
– Vyhrievaný čip aj sonda minimalizujú kondenzáciu pár na sonde
– Funkcia „Sensor purge“ garantuje vynikajúcu chemickú odolnosť
– Modbus RTU cez RS-485
– Plug & play kompatibilná s Indigo™ prevodníkmi
– Kalibračný certifikát s nadväznosťou ( 5 bodov RH,  1 bod teplota ) a iné
– RH presnosť až: 0.8 %RH,  presnosť merania teploty až: 0.1 °C
– Teplotný merací rozsah: -70 … +180 °C
– Hĺbka inštalácie sondy voľne nastaviteľná
– Použitím ventilu je možné sondu inštalovať aj do tlakového vedenia
– Funkcia „Sensor purge“ garantuje vynikajúcu chemickú odolnosť
– Modbus RTU cez RS-485
– Plug & play kompatibilná s Indigo™ prevodníkmi
– Kalibračný certifikát s nadväznosťou ( 5 bodov RH,  1 bod teplota ) a iné

 

– Miniatúrna sonda (priemer 5mm) na meranie teploty a vlhkosti
– Vďaka rozmerom, rýchla odozva na skokové zmeny teploty, vlhkosti
– Teplotný merací rozsah: -40 … +120 °C
– Vhodná pre aplikácie s náhle sa meniacimi procesnými podmienkami
– Plug & play kompatibilná s Indigo™ prevodníkmi
– Modbus RTU cez RS-485
HMP9 Compact Humidity and Temperature Probe Datasheet pdf 577.58 KB
HMP Series Multilingual Quick Guide Manual pdf 870.28 KB
HMP Series User Guide Manual pdf 3.75 MB
Response time in humidity measurement Technical Note pdf 323.64 KB
– Veľmi presné meranie teploty v širokom rozsahu
– Modbus RTU cez RS-485
– Plug & play kompatibilná s Indigo™ prevodníkmi
– Kalibračný certifikát s nadväznosťou ( 2 body teplota )