Monitorovací systém Jade Smart Cloud

logo D-Ex info@dex.sk | +421 2 5729 7421
 • Monitorovací systém Jade Smart Cloud Vaisala Jade Smart Cloud Monitoring System

  Jade Smart Cloud application - monitoring prostředí - vaisala
  Jade Smart Cloud application - monitorování prostředíSchéma monitorovacího systému Jade VaisalaAplikace Jade Smart Cloud - monitorovací systémJade Smart Cloud application - monitorování prostředí
  Jade Smart Cloud application - monitorování prostředíJade Smart Cloud application - monitorování prostředí

  Vaisala Jade Smart Cloud predstavuje spoľahlivé, flexibilné a efektívne riešenie pre online monitoring teploty a vlhkosti.

  Krajina pôvodu - Krajina pôvodu
  Krajina pôvodu

  Vaisala špecialista

  Michal Labanič | +421 907 742 745 | mlabanic@dex.sk

  Sprehľadnite si dohľad nad vašimi procesmi a aplikáciami a získajte užitočné dáta na dlhodobé monitorovanie, optimalizáciu, alebo údržbu procesov. Merajte, zbierajte a zdieľajte procesné alebo environmentálne dáta, podmienky v budovách, halách, kvalitu vzduchu vnútorných priestorov a ďaľších aplikáciach pre rozhodnutia založené na dôveryhodných informáciach.

  • Jednoduchý a bezpečný prístup k vysoko kvalitným nameraným údajom
  • Adaptovateľné a rozšíriteľné meracie zostavy pri zmene aplikácie
  • Rýchla a nenáročná inštalácia
  • Vyvinuté priamo špecialistami Vaisala
  • Dlhá životnosť komponentov minimalizuje TCO (celkové náklady na vlastnenie)
  • Garantovaná globálna podpora a pravideľné aktualizácie

  Hľadáte systém pre GxP-regulované prostredie ? Pozrite si náš  viewLinc Continuous Monitoring System

  Zostať informovaný – všade

  Šetrite čas vzdieleným monitorovaním viacerých miest súčasne. Doprajte si prístup k údajom v reálnom čase kdekoľvek zo svojho zariadenia jednoduchým prihlásením sa do Jade Smart Cloud. Vďaka webovému rozhraniu, máte prístup k dátam vždy cez najnovší softvér – nieje potrebné sťahovať, alebo inštalovať aktualizácie. Firmvérové aktualizácie hardvéru sa uskutočňujú automaticky, čím udržujú celý systém bezpečný.

  Jednoduchá inštalácia

  Naše bezdrôtové záznamníky a prístupové body sa dodávajú vždy pripravené na okamžité použitie ( „ready to use“ ). Jednoducho rozmiestnite záznamníky/sondy na požadované miesta a dáta budete mať automaticky k dispozícii v cloudovej službe. Nieje potrebné žiadne párovanie zariadení ani komplexná inštalácia systému a pod. S Jade Smart Cloud môžete začať merať, ukladať a pracovať s dátami okamžite.

  Rozhodujte sa na základe spoľahlivých dát

  Cez Jade Smart Cloud máte prístup k spoľahlivým Vaisala meraniam cez cloudový monitorovací systém. Použité záznamníky a sondy prechádzajú cez kvalifikovaný kalibračný proces, čím je zabezpečené, že na merané dáta sa môžete vždy spoľahnúť. Tiež máte možnosť jednoducho zdieľať vybrané dáta z jednotlivých meracích miest s vami zvolenými užívateľmi.

  Zostava na mieru

  Spustiť systém Vaisala Jade Smart Cloud je veľmi jednoduché. Po rozmiestnení záznamníkov je potrebné už len pripojiť prístupový bod k internetu. Tento efektívny, rozšíriteľný, spoľahlivý a bezpečný cloudový monitorovací systém bol vyvinutý ako odpoveď na rastúci záujem zákazníkov o jednoduchý prístup k vysoko kvalitným meraniam. Vieme tak efektívne pokryť dopyt po adaptabilných riešeniach v premenlivých a zároveň náročných meracích podmienkach.

  Jade Smart Cloud je spoľahlivé, modulárne a rozšíriteľné bezdrôtové monitorovacie riešenie.

  Naše zariadenia a prístupové body dodávame predkonfigurované, pripravené k okamžitému nasadeniu. Systém je ideálny pre náročné prostredia ako sú múzeá, archívy, sklady, alebo aj stavby a staveniská a iné aplikácie vyžadujúce profesionálny monitoring podmienok. Všetky merané dáta sa ukladajú bezpečne v cloude, odkiaľ je k ním prístup cez webový prehliadač z telefónu, tabletu, alebo počítača. Naše prístupové body majú celosvetovú konektivitu, vďaka čomu sú možné aj rozsiahle a vzdialené zostavy s cezhraničným dosahom.

  Hľadáte systém pre GxP-regulované prostredie ? Pozrite si náš viewLinc Continuous Monitoring System

  Aplikace Jade Smart Cloud - monitorovací systém
  Hardvér systému Jade Smart Cloud tvoria záznamníky, prístupové body a meracie sondy. Stačí si jednoducho zvoliť počet meracích miest, pridať potrebné sondy a prístupový bod.

  Prístupový bod

  CA10 cloud access point je „plug-and-play“ bezdrôtové sieťové zariadenie ktoré pripája bezdrôtové záznamníky CWL100 k systému Jade Smart Cloud. Postačuje pripojiť napájanie a sieťový ethernetový kábel a merané dáta sú k dispozícii. Z integrovaného displeja je možné jednoducho skontrolovať stav siete aj pripojených záznamníkov. Viac informácií o prístupovom bode CA10

  Záznamníky

  Bezdrôtový záznamník CWL100 umožňuje monitoring vlhkosti a teploty v najrozmanitejších prostrediach. Vďaka jednoducho odpojiteľným digitálnym sondám vlhkosti a teploty ponúka veľkú flexibilitu merania v rôznych aplikáciach. Dlhý dosah bezdrôtovej komunikácie (>100 m) ho predurčuje pre profesionálne použitie aj v náročných procesoch.
  Viac informácií o záznamníkoch CWL100

  Meracie sondy

  Kvalitné merania v rôznych rozsahoch a typoch aplikácií sú garantované vďaka kompatibilným, digitálnym sondám pripojených k záznamníkom CWL100. Sondu je možné pripojiť k záznamníku buď priamo, alebo cez konektorový kábel. V ponuke sú tiež sondy s kalibračným certifikátom.

  Základné typy sond:
  HMP115/T – RH+T alebo T sonda, -40…+60°C, ±1.5%RH (0…90%RH)
  HMP110 – RH+T sonda, -40…+80°C, ±1.5%RH (0…90%RH)
  TMP115 – T sonda, -196…+90°C
  HMP63 – RH+T sonda, -40…+60°C, ±3 %RH (0…90%RH)

  Jade Smart Cloud application - monitorování prostředí

  Rýchle náhľady v reálnom čase. Môžete si vybrať prehľad meraní zo všetkých pripojených záznamníkov, alebo zúžiť pohľad na dáta z konkrétnej miestnosti, prevádzky, či meracej skupiny. Prístup je veľmi jednoduchý, stačí mať laptop, tablet, alebo smart telefón s prístupom na internet.

  Výstrahy

  Vďaka užívateľsky nastaviteľným výstrahám je možné prijímať rôzne emailové notifikácie o meranom procese. Základé okno ponúka prehľad o aktuálnom meraní, s možnosťou vnoriť sa k podrobnostiam každého meraného bodu, alebo konkrétnej výstrahy.

  Súhrny

  Grafické prehľady sa dajú ľahko prispôsobiť a získať tak informácie o trende meraných veličín, alebo podrobnostiach priebehu v konkrétnom časovom úseku. Rozlíšenie merania má interval 1 minúty, vďaka čomu je možné zachytiť aj menšie zmeny v procese.

  Prístupové práva

  Vďaka prepracovanému systému správy užívateľov, môžete jednoducho pridávať nových užívateľov a nastavovať prístupové práva napr. podľa ich pozície. Máte tak možnosť zdielať informácie a dáta bez nutnosti okliešťovať konfiguráciu systému alebo nastavení.

  Lokalizácia

  Vaisala Jade Smart Cloud bol vytvorený ako odpoveď na dopyt po riešení s celosvetovým záberom. Univerzálne užívateľské rozhranie podporuje množstvo jazykov ako aj prevody medzi metrickými a imperiálnymi jednotkami.

  Monitorování prostředí, muzeum. Měření teploty, vlhkosti a CO2

  Múzeá

  Použite systém JADE na ukladanie dát a monitoring okolia za účelom dlhodobého záznamu environmentálnych podmienok. Ideálne cloudové riešenie pre výstavné haly, skladovacie priestory, alebo archívy, kde vlhkosť a teplota musia byť udržované na konštantných, definovaných úrovniach.

  Vlastnosti a funkcie systému:

  • Jednoduchý prístup k monitorovaným dátam cez mobil, tablet a pod.
  • Udelenie prístupu k náhľadu pre zdieľanie dát s externými užívateľmi (napr. vlastník tovaru, diela, poisťovňa)
  • Spoľahlivá bezdrôtová, rádiová komunikácia medzi záznamníkmi a prístupovými bodmi
  • Kontinuálne ukladanie meraných dát v reálnom čase namiesto manuálneho zberu dát
  • Jednoduchá, “ plug & play “ inštalácia vďaka bezdrôtovým záznamníkom.
  • Rýchla montáž vonku, vnútri, do vitrín a pod.
  • Príslušenstvo ako radiačné kryty, magnetické kolísky pre záznamníky, rôzne držiaky pre sondy pre nenápadnú inštaláciu.
  Monitorování prostředí ve skladu - měření teploty a vlhkosti

  Sklady

  Skladovanie špeciálnych tovarov ako sú napr. čokoláda, káva, elektronika, citlivé komponenty, produkty z papiera, textil, vlna a obzvlášť kvety si na uchovanie kvality vyžaduje špecifické podmienky okolia. Preto je potrebné teplotu aj vlhkosť udržovať na stabilných, definovaných hodnotách.

  Cloudový monitorovací systém JADE je vhodný na uvedené účely aj vďaka týmto svojim vlastnostiam:

  • Vysoko kvalitné, kalibrované sondy garantujú používateľovi ideálne skladovacie podmienky.
  • Spoľahlivá rádiová technológia, ktorej neprekážajú ani vysoké, tovarom zaplnené regály v monitorovanom priestore
  • Dlhodobý záznam meraných dát pre výkazy o skladovacích podmiekach v definovanom čase, alebo období
  • Magnetické kolísky pre záznamníky uľahčujú montáž na kovové konštrukcie, regály. Odpadá vŕtanie, oslabovanie rámu a pod.
  • Jednoduché rozširovanie, pridávanie nových záznamníkov, alebo prístupových bodov bez nutnosti zložitého párovania.
  • Digitálne sondy možno veľmi rýchlo vymeniť, čím sa výpadok dát, napr. pri kalibrácii, eliminuje na minimum
  Monitorování prostředí - stavba - měření teploty a vlhkosti

  Stavba a renovácia

  Pri reštaurovaní alebo renovácii historických budov je tiež dôležité, aby v priestororch s dreveným rámom, stropom, obkladom, alebo podlahou bola teplota a vlhkosť udržiavaná na konštantných hodnotách.

  Vaisala JADE je tiež vhodný na dlhodobé monitorovanie vlhkosti stien, alebo procesu tvrdnutia stavebných materiálov ako napr. betón.

  Monitorování prostředí kancelářská budova

  Kvalita vzduchu

  Zabezpečenie správnej kvality vzduchu v priestoroch s pohybom veľkého počtu osôb, môže byť náročné. Miesta ako sú napr. nákupné strediská, verejné budovy, centrá dennej starostlivosti, školy, škôlky, vyžadujú kontinuálne meranie podmienok prostredia.

  Vaisala JADE je ideálne riešenie pre dlhodobé, nepretržité monitorovanie a mapovanie kvality vzduchu v interiéroch.


  Novinky