Optimus™ DGA Monitor OPT100

logo D-Ex info@dex.sk | +421 2 5729 7421
 • Optimus™ DGA Monitor OPT100

  Detailný online monitoring výkonových olejových transformátorov

  Krajina pôvodu - Krajina pôvodu
  Krajina pôvodu

  Vaisala špecialista

  Michal Labanič | +421 907 742 745 | mlabanic@dex.sk

  Vaisala OPT100 je moderný prístroj na zvýšenie bezpečnosti a životnosti výkonových transformátorov pomocou nepretržitej analýzy plynov rozpustených v transformátorovom oleji (DGA – Dissolved Gas Analysis). Vákuová extrakcia plynov umožňuje meranie nezávislé od typu, teploty a tlaku oleja. Spoľahlivo chránený a extrémne stabilný infračervený senzor zabezpečuje dlhodobo presné merania. Unikátna konštrukcia prístroja OPT100 zaručuje nepretržitú, bezúdržbovú prevádzku bez falošných alarmov.

  VAISALA webináre:

  • Optické IR snímače navrhnuté a aj vyrobené v čistých priestoroch VAISALA
  • Spektrálne skenovanie zabezpečuje selektívne meranie jednotlivých plynov
  • Vákuová plynová extrakcia nezávislá od teploty a tlaku oleja
  • Unikátna autokalibrácia eliminuje dlhodobý drift, odpadá nutnosť rekalibrácie
  • Hermeticky uzavretá štruktúra odolná voči zmenám vákua a tlaku
  • Vedenia a komponenty v kontakte s olejom sú buď z nerezu alebo hliníka
  • Bezúdržbová prevádzka, žiadne náhradné diely
  • Magnetické olejové čerpadlo a vysoko kvalitné ventily garantujú dlhú životnosť
  OPT100 Optimus™ DGA Monitor Datasheet pdf 822.19 KB
  OPT100 User Guide Manual pdf 4.02 MB
  OPT100 Installation Guide Manual pdf 6.08 MB
  Optimus DGA Monitor OPT100 Order Form Order Form pdf 272.21 KB
  • vodík H2
  • etán C2H6
  • oxid uhoľnatý CO
  • etylén C2H4
  • oxid uhličitý CO2
  • acetylén C2H2
  • metán CH4

  Daľšie merané veličiny :

  • vlhkosť oleja H2O
  • teplota

  Novinky