Optimus™ DGA Monitor OPT100

Optimus™ DGA Monitor OPT100 - detailný online monitoring výkonových olejových transformátorov

Vaisala

Vaisala OPT100 je moderný prístroj na zvýšenie bezpečnosti a životnosti výkonových transformátorov pomocou nepretržitej analýzy plynov rozpustených v transformátorovom oleji (DGA – Dissolved Gas Analysis).

Vakuová extrakcia plynov umožňuje meranie nezávislé od typu, teploty a tlaku oleja. Spoľahlivo chránený a extrémne stabilný infračervený senzor zabezpečuje dlhodobo presné merania. Unikátna konštrukcia prístroja OPT100 zaručuje nepretržitú, bezúdržbovú prevádzku bez falošných alarmov.

 • Optické IR snímače navrhnuté a aj vyrobené v čistých priestoroch VAISALA
 • Spektrálne skenovanie zabezpečuje selektívne meranie jednotlivých plynov
 • Vákuová plynová extrakcia nezávislá od teploty a tlaku oleja
 • Unikátna autokalibrácia eliminuje dlhodobý drift, odpadá nutnosť rekalibrácie
 • Hermeticky uzavretá štruktúra odolná voči zmenám vákua a tlaku
 • Vedenia a komponenty v kontakte s olejom sú buď z nerezu alebo hliníka
 • Bezúdržbová prevádzka, žiadne náhradné diely
 • Magnetické olejové čerpadlo a vysoko kvalitné ventily garantujú dlhú životnosť
 • vodík H2
 • etán C2H6
 • oxid uhoľnatý CO
 • etylén C2H4
 • oxid uhličitý CO2
 • acetylén C2H2
 • metán CH4

Daľšie merané veličiny :

 • vlhkosť oleja H2O
 • teplota