Optimus™ DGA Monitor OPT100

Optimus™ DGA Monitor OPT100 - detailný online monitoring výkonových transformátorov

Vaisala

Vaisala OPT100 je moderný prístroj na zvýšenie bezpečnosti a životnosti výkonových transformátorov pomocou nepretržitej analýzy plynov rozpustených v transformátorovom oleji (DGA – Dissolved Gas Analysis).

Vakuová extrakcia plynov umožňuje meranie nezávislé od typu, teploty a tlaku oleja. Spoľahlivo chránený a extrémne stabilný infračervený senzor zabezpečuje dlhodobo presné merania. Unikátna konštrukcia prístroja OPT100 zaručuje nepretržitú, bezúdržbovú prevádzku bez falošných alarmov.

Merané plyny:

  • vodík H2
  • etán C2H6
  • oxid uhoľnatý CO
  • etylén C2H4
  • oxid uhličitý CO2
  • acetylén C2H2
  • metán CH4

Daľšie merané veličiny :

  • vlhkosť oleja H2O
  • teplota

Dokument

Jazyk

CEN-G-Power-industry-brochure-B211117EN EN flag
OPT100-Datasheet-B211583EN EN flag
Technical-Note-B211691EN-A-OPT100-Installation-guideline-LOW EN flag
VN201-2017-The-Optimus-Experience EN flag
CEN-G-Optimus-DGA-Technology-in-nut-shell-B211588EN-1 EN flag

Podobné produkty