PTB110 kompaktný barometer

Barometer pre priemyselné aplikácie

Vaisala špecialista

Michal Labanič | +421 907 742 745 | mlabanic@dex.sk
 • Snímač Vaisala BAROCAP®
 • Na výber viacero rozsahov
 • Presnosť  ±0.3 hPa pri  +20 °C
 • Dlhodobá stabilita
 • Výstup: 0 … 2.5 alebo 0 … 5 VDC
 • On/Off ovládanie cez vonkajší signál
 • Spotreba menej ako 4 mA
 • Montáž na DIN-lištu (35 mm)
Barometer PTB110 je určený na presné meranie barometrického tlaku nielen pri izbovej teplote ale aj na všeobecné monitorovanie tlaku vo vonkajšom prostredí v širokom rozsahu teplôt. Barometre PTB110 používajú snímač Vaisala BAROCAP®. Kapacitný snímač absolútneho tlaku, vyrábaný na báze kremíka, vyvinula Vaisala pre aplikácie s meraním barometrického tlaku. Snímač Vaisala BAROCAP® kombinuje výbornú charakteristiku pružnosti a mechanickú stabilitu jediného kryštálu kremíka s overeným princípom kapacitnej detekcie.
 • Environmentálne merania, dátové bóje
 • Laserové interferometre
 • Meranie tlaku v rôznych priemyselných aplikáciach
 • Meranie v poľnohospodárstve, hydrológii
 • Vhodné pre spojenie s datalogermi
BAROCAP Barometer PTB110 Datasheet pdf 1.61 MB
PTB110 User Guide in English Manual pdf 368.22 KB
PTB110 Order Form Order Form pdf 4.53 KB
Vaisala BAROCAP Sensor for Measuring Pressure Technology Description pdf 403.2 KB
Small Device – Big Performance Vaisala News Article pdf 105.84 KB
Prospekt „PTB110_CZ.pdf“  CS Flag