HMT120/130

Prevodníky na meranie vlhkosti a teploty s vymeniteľnou sondou

Vaisala špecialista

Michal Labanič | +421 907 742 745 | mlabanic@dex.sk

Prevodníky HMT120 a HMT130 sú ideálne na monitorovanie vlhkosti a teploty v čistých priestoroch, laboratóriach, múzeách, HVAC a pre vybrané priemyselné aplikácie. Používajú inteligentnú, digitálnu RH/T sondu, ktorú je možné jednoducho odpojiť, alebo vymeniť za novú bez nutnosti rekalibrácie celého prevodníka. K dispozícii sú tiež vypočítané veličiny ako: teplota rosného bodu, teplota vlhkého teplomera, entalpia, absolútna vlhkosť, zmiešavací pomer, parciálny tlak vodnej pary a tlak nasýtenej vodnej pary.

 • meranie relatívnej vlhkosti v plnom rozsahu 0 … 100% RH, presnosť až +/- 1,5% RH
 • rozsah merania teploty: -40 … +80 °C, presnosť až +/- 0,1 °C
 • snímač Vaisala HUMICAP®180R garantuje vysokú presnosť a dlhodobú stabilitu
 • jednoducho vymeniteľná sonda v tele prevodníka alebo na kábli ( rôzne dĺžky )
 • displej ako voliteľné rozšírenie
 • analógové výstupy (prúdový – model HMT120, napäťový – HMT130)
 • jeden reléový výstup
 • rýchly servis, alebo kalibrácia jednoduchou výmenou sondy HMP110
 • bežný kalibračný interval 1 a viac rokov
 • možnosť kalibrácie pomocou kalibrátora HMK15 alebo ručnými prístrojmi  HM70 a HMI41
 • voliteľné ochranné kryty proti slnečnému žiareniu a zrážkam DTR500
 • voliteľný katalytický filter pre meranie vlhkosti v prostredí s parami peroxidu vodíka (VHP)
Prospekt „HMT120/130_CZ.pdf“  CS Flag